BLOG

Ide len o skutočne veľmi stručné zhrnutie informácií z prednášky.
V priebehu troch hodín sme prebrali priebeh a prípravu duší na zem. Míla, spomínala zážitky klientov z regresnej terapie a ľuďom tak na prednáške lepšie priblížila účinky a cieľ tejto metódy. Čo duše prežívajú keď sa majú narodiť do fyzického tela? To je individuálne, ale podobnosť sa...

Filozofia systemicko konštelačného prístupu vychádza z faktu, že určité problémy sa prenášajú z jednej generácie na druhú a teda generácia rodičov nevedome môže preniesť svoje temné, tabuizované tajomstvo na dieťa.

PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO