BLOG

Za všemi nemocemi a utrpením se skrývá strach, úzkost, neklid, obavy a starosti - mentální formy, s kterými se ztotožňujeme, a které tak omezují radostné a harmonické prožívání naší zkušenosti v tomto světě, která je pomíjivá. Nemoc je jedním ze způsobů, prostředků, kterým nás naše "duše" obrací k uvědomění Jediné podstaty Vědomí Já jsem....

Milí priaznivci centra ALLUVIO, posielam foto z celoročního výcviku v regresnej terapii. Začali sme v početnejšej skupine a s dvoma lektorkami s Mílou Lukášovou a Pavlou Kubicovou. Výcvik nabral obrátky hneď počas prvého bloku, na koľko osvojenie si praxe hlbinnej regresnej techniky nie je vôbec jednoduché. Frekventanti pochopili ako účinne...

Ide len o skutočne veľmi stručné zhrnutie informácií z prednášky.
V priebehu troch hodín sme prebrali priebeh a prípravu duší na zem. Míla, spomínala zážitky klientov z regresnej terapie a ľuďom tak na prednáške lepšie priblížila účinky a cieľ tejto metódy. Čo duše prežívajú keď sa majú narodiť do fyzického tela? To je individuálne, ale podobnosť sa...

Filozofia systemicko konštelačného prístupu vychádza z faktu, že určité problémy sa prenášajú z jednej generácie na druhú a teda generácia rodičov nevedome môže preniesť svoje temné, tabuizované tajomstvo na dieťa.

PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO