Vše to, co se v životě dotkne Vašeho srdce,

Vás změní navždy...


CENTRUM ROZVOJE OSOBNOSTI ALLUVIO

KALENDÁŘ AKCÍ 2019

2019

KVĚTEN

4.-5.5. 2019

Dvoudenní seminář Bachovy Květové Esence

Hana Fuhrmannová

3200 Kč

27.5.2019

Sebeláska a vnitřní dítě

Míla Lukášová

390 Kč

ČERVEN

8.6. a 15.6. 2019

Vzteklé dítě

Mgr. Pavel Veselý

3 000 Kč

BĚHEM CELÉHO ROKU

2018-2019

Individuální tearpie

PhDr. Petra Hemerková

500 Kč

3-10/2019

Celoroční seminář v regresní terapii

Miloslava Lukášová

19500Kč

           **** Archiv proběhlých akcí ***

.


Přečtěte si novinky na našem blogu

PROČ ALLUVIO?

Pojem vychází z latiny a vyjadřuje povodeň, záplavu, potopu, naplaveninu. Kořen slova je také ve výrazu "allemanda", což je starověký německý tanec. A slovo "allonym" vyjadřuje vypůjčené jméno jiného skutečného člověka (nejčastěji z politických nebo cenzurních důvodů). Když se dostáváme do složitých životních situacích, cítíme se zaplaveni emocemi, symptomy, vzpomínkami, nejasnými pocity. Jakoby přes nás přešla velká vlna, někdy až tsunami. Když jsme odvážní, začneme "tančit tanec života". Hledáme své místo, pokoušíme se pochopit rodinné kořeny, historické souvislosti. Při tomto hledání se vyplavují hluboko ponořené poklady. A z nich stavíme svojí budoucnost. Nové obrazy.