KURZ INTUITIVNÍHO VNIMÁNÍ DĚTI

Kde: U Mravence lesíka - Brno Řečkovice https://www.umravence.cz 

Kdy: 30.6. - 2.7.2024 (Sraz neděle o 14:OO hod.)

Lektor: Romana Sejk Černická https://www.autopathie.ch/cesky

Rezervace: hemerkova@alluvio.eu (734 150 124)


Moji milí,

již je tomu 10 let, co jsem si sama osvojila metodu intuitivního vidění, či informačního vnímaní nebo též vidění extra okulárního. Od té doby jsem tuto dovednost předala stovkám dětí, posléze i dospělým, převážně v Čechách a na Moravě. Tímto děkuji i rodičům, že ve mně vložili důvěru a svěřili mi to nejcennější, své děti, abych jim tuto nevšední schopnost mohla odhalit. Jsem prakticky jedna z posledních praktikujících lektorek Marka Komissarova, která do učení vnesla i své osobité prvky, které nabyla díky své intenzivní a dlouholeté praxi a kurzy metodicky sestavila tak, aby se daly projít v jednom víkendu.

Kurz info

 • věk ditěte 4 - 12/14 let (+/-)

 • doba trvání kurzu
  - intenzivní kurz se skládá z 5ti lekci rozložených do tří dnu (neděle - úterý)
  Délka lekce se pohybuje mezi jednou až jednou a půl hodinou, pričemž závisí na počtu účastníku a věkovém složeni skupinky.
  Maximální počet dětí ve skupině je 6 -7.
  Převažnou část lekce pracuji s dětmi sama, ke konci se pak přijdou podívat rodiče, co se děti naučily.
  5.lekce probíha celá za účastí rodiču, kdy děti předvádí osvojené schopnosti, já informuji rodiče o dalším tréninku, hovořím o metodě, předávám své zkušenosti a zodpovídám dotazy..

 • cena - 5.400 Kč pro dítě + speciální tmavá maska 600 Kč


Co je to vlastně intuitivní vidění dětí?

Intuitivní, též nazýváno informační, vidění dětí je součást metody přímého vnímaní informací z okolí.
Jedná se o aktivování mozkového centra, které umožňuje přijímat informace bez použití smyslových orgánů. Tento fenomén je popisován již od nepaměti všemi starými kulturami, ale vždy byl výsadou jen několika málo jedinců.
Osvojení si této schopnosti pomůže dětem nejen posílit a upevnit mimosmyslové vnímání, pochopit kým opravdu jsou, lépe nahlížet do souvislostí, pocítit jistotu v rozhodování, prohloubit jejich nadání a sebevědomí, zlepšit schopnost učení a koncentrace, ale i zkvalitnit vztahy s rodiči a sourozenci, zmírnit různé mozkové dysfunkce (ADHD) či upravit poruchy chování. To, co probíhá zpravidla nejrychleji, je zlepšení vidění a to dokonce i u očních vad, které jsou popsány v odborné literatuře jako nenapravitelné. S tímto fenoménem mám vlastni zkušenost. V dnešní době máme již nemálo příkladů "rozkoukání" a to i u od narozeni nevidomých děti.

Díky rozšířenému stavu vědomí se děti někdy zharmonizují natolik, že se i spontánně uzdravují a to dokonce z nemocí, jen těžko léčitelných (neurologických, autoimunitních).
Je známo, že tento mechanismus vyladění duše a těla v rozšířeném stavu vědomí používají šamani již staletí..

Rodičům, kteří ještě váhají, nabízím pohled na metodu, vycházející z mých osobních zkušeností.
Schopnost přímého vnímaní, intuitivního vidění či vidění bez použití fyzických oči je v podstatě jen vedlejším výsledkem velké změny, vycházející z rozšířeného stavu vědomí dítěte.
Mnoho lidi tuto skutečnost v podstatě nechápe. Podle mně, je to jedna z nejsmysluplnejších věcí, které můžeme našim dětem věnovat do života. Ony jsou schopné toto vidění-vnimání otevřít, propojit a uvést do života velmi rychle neboť jsou ještě nezatíženy množstvím programu, jako my dospělí.
To, co děti mohou získat během tři dnů tréninku, toho většinou dospěli nedosáhnou za celý svůj život, přestože jdou cestou osobního rozvoje.

Jste-li rozhodnuti svým dětem takovou příležitost dopřát, neváhejte, neboť osvojení si této schopnosti je limitováno věkem.
Ze své zkušenosti mohu říci, že čím mladší dítě je, tím rychleji a přirozeněji u něj proces aktivace probíhá a prakticky se okamžitě integruje. Mladšími dětmi je tato schopnost rovněž přijímaná s absolutní jistotou a přirozeností neboť ji nemají potřebu nikterak hodnotit či logicky chápat. První projevy změn u dětí obvykle nastávají již po úvodní hodině výuky. Poslední dobou nezřídka referuji změny ve vnímaní či vidění i rodiče samotní..

Univerzální charakter této metody lze vnímat jako možnost dosáhnout výrazných výsledků poměrně jednoduchým způsobem..

Články, videoukázky a interview:

https://www.youtube.com/watch?v=Ob-M9k5tYDY 

https://www.autopathie.ch/presse-zurnalistika 

https://www.youtube.com/channel/UCFus1ZBvpujm3Qlv0_eqmWw