Nemůžeme žít jen pro sebe, tisíce vláken nás poutá k těm,

co ještě žijí, i k těm, co patří k minulým a budoucím generacím.

Violet Georgeová

VÝCVIK V SYSTEMICKÉ KONSTELACI

Další výcvik plánujeme v roce 2019

O VÝCVIKU V SYSTEMICKÝCH KONSTELACÍCH

   Výcvik v systemických konstelacích vychází z principů práce Berta Hellingera a jeho žáků a následníků. Využívá zkušenosti z psychoterapeutických přístupů humanisticky orientovaných psychologických směrů. Aplikuje metodu krátkodobé terapeutické intervence individuální a skupinovou formou. Kreativně využívá přístupy rozvíjející vnímání signálů jednotlivců, skupiny, dynamiky pole, fenomenologii, archetypální vzorce a vytváří systemicko-strukturální model práce s psychologií jednotlivce, jeho rodiny, širší society (práce, vztahy, sociální skupiny atd.) jako je poznávání psychosomatických souvislostí a snových momentů.


Představení výcviku

   Výcvik je určený lidem, kteří se zajímají o svůj proces individualizace v kontextu své rodiny, společenského prostředí a svých snových procesů. Je vhodný pro lidi se zájmem o svůj osobní rozvoj, osobnostní vývoj a poznání síly prostředí a jeho vlivů na náš život. Je vhodný pro profesionály pracující s rodinami, těžkými osudy, traumaty.

   Výcvik zahrnuje širokou oblast teoretického zázemí, osobní rodokmeny, společenské události, základy psychiatrie, psychosomatiky, poznávání mytologie a pohádek, vývojovou psychologii, základy kybernetiky, morfogenetiky, historie, filozofických přístupů, základy komunikace.

   Absolventi mají schopnost zvýšeného vnímaní verbálních a neverbálních signálů, umí používat hypnoterapeutické intervence, definovat terapeutický kontrakt, vypracovat klientovi cíle a používat systemické konstelace na objasňování a změny systemických struktur, ať už prostřednictvím symbolů (individuální práce), nebo za pomocí účastníků skupiny. Absolvent/ka výcviku je kompetentní pomoci klientovi uvidět a zpracovat dynamiku jeho systémů a najít možné intervence pro lepší využití svých zdrojů a zpracování svých somatických symptomů.

   Systemicko-konstelační přístup považujeme za terapeutický přístup. Zájemci o výcvik z řad profesionálů, můžou po ukončení výcviku a splnění závěrečných zkoušek pracovat s klienty samostatně. Zájemcům o osobní růst a individuální zájem poznat hlouběji tento přístup, doporučujeme zvážit práci s klienty a volit nejdříve týmovou spolupráci.


PODMÍNKY A ORGANIZACE VÝCVIKU:


Teoretická část:

   Cca 50 hod. teorie (na přípravě témat se podílejí i frekventanti výcviku). Teoretická báze vychází z dynamických koncepcí, gestalt terapie, procesní práce vývoje rodinných struktur a rodinných terapií, Jungové analytické psychologie, neurolingvistického programování, transakční analýzy, historie systemicko - konstelačního zázemí.


Zážitková část:

Zážitková část je rozdělená do 2 let 

 • 10 víkendových střetnutí
 • 1 úvodní výběrové střetnutí
 • 1 závěrečné (zkouškové) střetnutí

Individuální terapie:

Doporučujeme individuální psychoterapii jako součást výcvikového cyklu.

Závěrečné zkoušky:

 • vypracování genogramu
 • písemná práce v rozsahu 20-30 stran
 • práce s vlastní konstelací s následnou reflexí
 • praktická zkouška - postavení systému s reflexí a popisem intervencí
 • potvrzení o absolvování výcviku systemických konstalací

Jak se příhlásit:

 • zaslat motivační list na téma: Co Vás vede k zájmu o tuto formu výcviku.
 • zaslat svůj životopis v kontextu systemického vzdělávání (max. 3 strany A4)
 • níže vyplnit online formulář, přiložit k němu motivační list, životopis a odeslat

Počet uchazečů:

 • výcvik je koncipovaný pro 20 max. 25 frekventantů

TÉMATA VÝCVIKU:

1. Blok

Lektor: Šramová, Černý

 • seznámení, připomínkování struktury výcviku
 • úvod do systemické psychoterapie, Hellingerovský přístup, základní terminologie
 • příslušnost k systémům
 • formy systémů
 • základy NLP - pro trénink vnímání, přijímání zpětné vazby
 • stavění fragmentů systémů v malých skupinách

2. Blok

Lektor: Šramová, Pávková

 • vedení  úvodního rozhovoru, tvoření kontaktu
 • Shazer a krátkodobá psychoterapie
 • propojení systemicko-konstelační práce s jinými psychoterapeutickými přístupy
 • tvoření genogramu
 • sémantika jazyka a tvoření rituálních vět
 • stavění systémů

3. Blok

Lektor: Šramová, Rosi

 • psychosomatika
 • tělesné symptomy a jejich vnímání a symbolika
 • vnitřní práce, sebevnímání
 • práce s tělem, zpracování signálů
 • stavění malých systémů

4. Blok

Lektor: Šramová, Hajduk

 • psychické onemocnění, projevy a signály
 • systemika a psychické onemocnění
 • změněné stavy vědomí
 • stavění systémů

5. Blok

Lektor: Šramová, Hajduk

 • základy psychotraumatologie
 • vytváření zdrojů
 • signály traumatu a sebeobrany
 • využívání kreativních technik (hudba, tanec, bojové umění, meditace, výtvarná tvorba, literární tvorba)
 • stavění systémů

6. Blok

Lektor: Šramová, Rosi

 • Jungův analytický přístup
 • teorie morfických polí
 • archaické vzorce
 • těžké systémy: vojna, násilí, vězení, znárodnění majetku, lágry, zrada
 • osobní historie
 • stavění systémů

7. Blok

Lektor: Šramová, Černý

 • historie a systemický dosah
 • síla místa
 • symbolika, sny a systemická práce
 • práce s časovými osami
 • stavění systémů

8. Blok

Lektor: Šramová, Pávková

 • náhradní rodinná péče a systemický pohled
 • rituály, životní mýty
 • kulturní a společenské vlivy
 • iniciační a přechodové rituály
 • modely stylů
 • otevřená témata
 • stavění systémů

9. Blok

Lektor: Šramová, Verný

 • mytologie a pohádky
 • pohádky, příběhy, písničky z dětství a jejich význam v systemicko-konstelační práci
 • systémy v individuální práci - časová osa, symboly, karty předků, práce s fotkami...
 • otevřená témata
 • stavění systémů

10. Blok

Lektor: Šramová, Opěla

 • pracovní a organizační systémy
 • skill a metaskill, jak se s nimi zkontaktovat
 • humor a smích v psychoterapii
 • otevřená témata
 • stavění systémů

Závěrečné zkoušky

zpracovaná písemná práce se systemickým tématem podle osobního výběru v rozsahu 10-15 stran

ústní zkouška z teorie

praktická zkouška (postavit systém, reflektovat svoje intervence, popsat styl práce, dynamiku systému a vizi...)


Nemůžeme žít jen pro sebe, tisíce vláken nás poutá k těm,

co ještě žijí, i k těm, co patří k minulým a budoucím generacím.

Violet Georgeová