Postrehy z prednášky s Mílou Lukášovou „Putovaní duše a regresní terapie"

18.01.2019

Ide len o skutočne veľmi stručné zhrnutie informácií z prednášky.
V priebehu troch hodín sme prebrali priebeh a prípravu duší na zem. Míla, spomínala zážitky klientov z regresnej terapie a ľuďom tak na prednáške lepšie priblížila účinky a cieľ tejto metódy. Čo duše prežívajú keď sa majú narodiť do fyzického tela? To je individuálne, ale podobnosť sa vyskytuje často. Záleží často od toho prečo sa duša ide narodiť, či má nejaký cieľ...väčší zámer. Tiež od toho odkiaľ duša je, lebo nie všetci sme ztvorený z rovnakej energie a to má veľký vplyv na to kde, akým rodičom a za akých okolností sa duša narodí. Vyspelé duše majú tiež iný životný plán ako duše tzv. "konzumné" ktoré nemajú chuť ani záujem o rozpamätanie sa a práci na sebe samom. Sú duše ktoré sa snažia iba prežiť za akúkoľvek cenu. Hovorí sa že všetko je boží plán a nič nie je náhoda. No v prípade narodenia, vtelenia duše do tela je tomu tak určite. Výroky klientov keď išli na zem: "No už sa tu trochu nudím ale tam dole je to veľmi zaujímavé, také nepochopiteľné...a už si klient pamätal len ako je v tele matky a že sa cíti bezpečne" V tele matky klienti popisujú rôzne pocity...veľa miesta, málo miesta, nekomfortne lebo matka nie je v harmónii, tiež rôzne pachy keď matka pije alebo holduje cigaretám. Duša si dokáže cez regresnú terapiu spomenúť na všetko. Odkiaľ je, čo je jej zámer...prečo je na Zemi a tiež na rôzne drobnosti (Skoro všetci klienti od Míli popisujú príchod na Zem, do tela matky cez nejaký tunel.

Na kvalitu života má vplyv....minulé životy, traumy z minulého života, prenatálne obdobie (či je dieťa chcené, alebo nechcené, tiež pocity matky, hlavne či je milované). Pôrod je veľmi dôležitý medzník v živote každej duše. Príchod na svet nemusí byť vždy radostný. Klientov prepadáva v regresii pri pôrode nepokoj, strach zo smrti že neprežijú prechod pôrodnými cestami. Tiež sa niektorým dušiam na svet nechce tak sa pôrod komplikuje. Všetko sa komplikuje pri cisárskych rezoch, alebo v prípade pridusenia dieťaťa a podobne. Traumy majú veľmi veľký vplyv na prežívanie a kvalitu našeho života. Na časovej osi môžeme prísť na primárny, prvotný impulz, kedy sa trauma vytvorila a tak uvoľniť emocionálny náboj z tejto skúsenosti.
Neharmonické vzťahy k matke a k otcovi majú veľmi výrazný vplyv na kvalitu života. Matka je zdroj lásky, no často krát terapie ukazujú že ide o vzťahy karmické kde láska neprúdi z nejakého dôvodu. Na tie dôvody môžete prísť cez regresnú terapiu a pochopiť ich.
Život často krát nie je vylihovanie na pláži ale poriadna jazda kedy padáme, vstávame ale hlavne by sme sa vždy mali posunúť k väčšiemu pochopeniu života. Duša by sa mala v priebehu života rozvíjať do lásky a k pochopeniu skutočnej podstaty života. Pri práci so zomierajúcimi ľuďmi som si uvedomila že dôležité je koho robíme v živote šťastným, či žijeme v láske a či sme boli v živote milovaný. Všetko ostatné je nepodstatné. 


Ďalšiu tému ktorú pripravujeme v Brne v rámci regresnej terapie je seminár:


Termín: 27.3. "Štart do života"
Termín: 27.5. "Sebeláska a vnútorné dieťa"
Termín: 03/2019 Celorčný výcvik v regresnej terapii, kde ide o hlboké poznanie samého seba.