Člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách.

Osho

VÝCVIK V REGRESNÍ TERAPII

   Regresní terapie vychází z duchovních technik starých kultur (Egypt, Tibet). Hovoříme o vysoce účinné nehypnotické alternativní metodě, pomocí které je možné pracovat s časovou stopou naší minulosti. Technika umožňuje vyhledat v paměti za pomocí asociace  a následně zpracovat traumata z minulosti, které jsou zdrojem současných psychických nebo fyzických problémů.

  • Komplexní seminář pro všechny, kteří se zajímají o svůj osobnostní vývoj a poznání sebe sama
  • Kvalifikovaný celoroční výcvik pro terapeuty a lékaře

   Výcvik je určený lidem, kteří se zajímají o hluboké (vnitřní) poznání sebe sama a z toho vyplývající transformaci vědomí. Výcvik je vhodný pro terapeuty, lékaře, kteří pracují s jednotlivci, jejich těžkými osudy a traumaty. Kurz je zaměřený především na praktickou aplikaci načerpaných poznatků.


PODMÍNKY A ORGANIZACE VÝCVIKU:

Uzávěrka přihlášek: 

  • 28.2.2019

Přílohy k přihlášce:

  • stručný životopis a motivační dopis

Počet účastníků:

  • Výcvik je koncipovaný pro maximální počet 30 frekventantů

Místo:

Výcvik zahrnuje:

  • 4bloky, 16 dní, 68 hod. teorie a 60 hod. praxe
  • studijní materiály
  • odborná supervize
  • Cena:  je 19.500,-Kč Výcvik bude splatný maximálně ve dvou splátkách. 
  • K ceně výcviku lze připočítat ubytování a stravu, které zajístíme.

Výcvikem provedou:

Lektorka: Miloslava Lukášová
Asistentka: Pavla Kubicová

Hodinový rozsah:

čtvrtek 9:00-13:00 // 15:00-18:00 // 19:00-21:00

pátek   9:00-13:00 // 15:00-18:00 // 19:00-21:00

sobota 9:00-13:00 // 15:00-18:00 // 19:00-21:00

neděle 9:00-12:00 // 13:00-15:00TÉMATA VÝCVIKU:


I. Blok: "Základní výcvik regrese"

Termín: 28.3. - 31. 3. 2019 (4 dny, hotel Atlantis, Brno)

   Získání základních vědomostí o fungování lidské psychiky, osvojení si praxe hlubinné regresní techniky, která velmi účinně odstraňuje fyzické a psychické potíže a pomáhá uvolnit zablokovaný tvořivý potenciál osobnosti.

Vede k hlubšímu pochopení lidského jednání i chování. Při této technice se nepoužívá hypnóza.

Délka bloku: 17 hodin teorie a 15 hodin praxe

II. Blok: "Start do života"

Termín: 18. 4. - 21. 4. 2019 (4 dny, penzion Kadlcův Mlýn, Brno)

   Zpracování témat: početí, prenatálního vývoje, porodních traumat a dětství. Sebehodnota a zdravá sebeláska vychází z podmínek a limitů našeho dětství a později se odráží v našem postoji k životu a k ostatním, ovlivňuje naše schopnosti uplatnit se, naše vztahy a kvalitu prožívání všeobecně. Ve výcviku si osvojíme účinnou nápravnou techniku k léčení našeho dětství a vztahů (léčení vnitřního dítěte).

Délka bloku: 17 hodin teorie a 15 hodin praxe

III. Blok: "Vědomé umírání"

Termín: 23. 5. - 26. 5. 2019 (4 dny, hotel Atlantis, Brno)

   Životní rekapitulace zpracování nahromaděných křivd a vin, pohled na naše přání (touhy). Práce s "přivtělenými duchy". Tento seminář poskytne také mnoho praktických rad, které se týkají pomoci při doprovázení umírajících.

Délka bloku: 17 hodin teorie a 15 hodin praxe

IV. Blok: "Temné stránky osobnosti"

Termín: 10. 10. - 13. 10. 2019 (4 dny, penzion Kadlcův Mlýn, Brno)

   Při systematické práci na sobě se začnou z našeho podvědomí nořit "temná" témata psychiky (chtění, moc, zvrácená sexualita, magie a různé druhy strachu). Další témata tohoto bloku jsou role oběti a viníka, psychospirituální krize.

Autoregrese.

Délka bloku: 17 hodin teorie a 15 hodin praxe

Výcvik je omezený na maximální počet 30 účastníků. 


REZERVACE MÍSTA

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

REGRESNÍ TERAPIE