RODINNÉ KONSTELACE

seminář pro změnu a řešení různých témat v mezilidských vztazích

    


Mgr. Pavel Veselý


Kdy: 27.4.2019, sobota, 9:00 - 18:00

Kde: ALLUVIO, Valchařská 39, 614 00 Brno

Pro koho: pro každého, kdo se chce pravdivě setkat se svým nitrem. Účast je možná
od 18 let.

Cena: 1 500,-Kč

Přihlašování: Je nutná rezervace míst předem. Místo bude závazně rezervované po
zaplacení zálohy 750,- nebo celé platby 1500,-. Maximální počet 12 účastníku. Každý bude mít
možnost rozestavit si osobní konstelaci.

Pokud se téma týká dítěte, rodiče mohou přijít společně, platí však jedno vstupné.


Konstelace odhalují skryté příčiny a souvislosti našich potíží - v oblasti vztahů, zdraví, práce atd. Ukazují, co na nás působí, aniž o tom víme - z našeho života nebo z našeho rodu. Umožňuji  okamžitou změnu - v takové míře, jak si to dovolíme.

Každý účastník má prostor pro vlastní konstelaci, pro vlastní téma. Předchozí zkušenosti s konstelacemi nejsou potřebné.

Obecné příklady témat, se kterými přichází klienti na konstelace:

  • vztah s partnerem/partnerkou

  • různá pracovní a finanční témata

  • zdravotní stav - vlastní nebo dítěte

  • vliv vztahu s rodiči na vlastní partnerský vztah

  • vztah s dítětem - před narozením, po narození

  • rozvody, rozchody, děti z předchozích vztahů v novém vztahu

  • samovolné potraty, interrupce - vliv na děti a na vztah, vyrovnání


O čem seminář je...

"Rodinné konstelace" jsou mnohem více než jen seberozvojová metoda. Hloubku a
přínos toho, co během konstelací přichází, může plně pochopit jen ten, kdo je
tomuto procesu osobně přítomen.

Konstelace odhaluje naše nitro. Setkáváme se se sebou samými, jací skutečně jsme, bez
příkras. Je nám ukázána skutečná příčina našeho problému, jehož řešení hledáme.
A to je podstatné - konstelace jdou přímo ke skutečnosti, bez ohledu na to, co
chceme, co si myslíme a jak bychom to chtěli mít.

Podobně jako u jiných přístupů je i zde velmi, velmi důležitý neutrální přístup lektora,
protože klient je zde ve své otevřenosti snadno ovlivnitelný - manipulovatelný.

K tomu, co konstelace přináší, mám hlubokou úctu a respekt, jde o něco, co přesahuje
běžnou rovinu lidského chápání. Výcvik "Rodinné konstelace a pohyby
Duše" jsem absolvoval u Bageta J. Zeilhofera v r. 2006.

Jak pracujeme...

Podstatná je vždy motivace klienta pro změnu, od té se odvíjí vše ostatní. Motivace je hnacím
motorem celé konstelace. K vašemu tématu, které potřebujete řešit, stručně sdělíte pouze základní fakta. Vše ostatní se ukáže ve vlastní konstelaci.

Konkrétní průběh zde neuvádím. Pro seznámení s konstelacemi doporučuji navštívit seminář
a rozhodnout se na místě, zda máte důvěru v tento proces a také v lektora, který seminář vede. Pro seznámení se se mnou můžete také navštívit některý z krátkých večerních seminářů.

K čemu to vede...

V konstelaci se ukazuje naše nitro. V průběhu konstelace dochází ke změnám, k přenastavování
našeho nitra. Vždy jen v takové míře, jak si to klient dovolí, jak je to pro něj možné a bezpečné. Přijme-li tyto změny, promítají se následně do jeho každodenního života, pociťuje změnu ve vztazích, včetně vztahu k sobě.

Co je dobré vědět...

Seminář je určen pro každého, kdo se chce pravdivě setkat se svým nitrem. Účast je možná
od 18 let.

Pro častá témata, jako je práce, finance a zdraví, nabízím samostatné konstelační
semináře s tímto zaměřením. I s těmito tématy je však možné přijít na základní
seminář Rodinných konstelací.

Jednodenního semináře se účastní 8 - 12 účastníků, každý má prostor pro vlastní konstelaci.

Zde trochu více o metodě o konstelacích...

V této podobě je jejím autorem Bert Hellinger - Němec, který se narodil r. 1925, v 17 letech
poznal jako voják válku, ve 20 letech vstoupil do katolického náboženského řádu, 16 let působil jako misionář u kmene Zulu v Jižní Africe a z náboženského řádu odešel po 25 letech. Vrátil se do Německa, oženil se a společně se svojí manželkou postupně načerpal znalosti z oblastí: skupinová dynamika, psychoanalýza, gestalt terapie, primární terapie, transakční analýza, rodinná terapie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, terapie pevným objetím. Začal pracovat systemicky. Zjistil, že některé vzorce ve vztazích fungují napříč generacemi v celém rodinném systému. Na lidi se dívá jako na duchovní bytosti - nikoliv pouze jako terapeut, ale jako kněz, jako duchovní učitel. S touto metodou se začalo pracovat v 80. letech minulého století. Vychází ze
systemicko - fenomenologického přístupu. Jde o metodu sebepoznávající a hluboce transformující. Systemické konstelace vychází z holistického pohledu na svět - "vše souvisí se vším". Všichni jsme součástí různých systémů a v systémech jsme provázáni vztahy. Systemický pohled se zaměřuje na vztahové souvislosti. Jádrem dění je interakce - vzájemné působení - jednotlivých částí systému. Vzájemné působení může být v různých rovinách, např. mezi orgány,
částmi osobnosti, příslušníky rodiny, národa, politických či církevních organizací nebo národy mezi sebou. Aktivita (pasivita) jednoho člena systému působí na ostatní členy systému a tím ovlivní celek a naopak.

V každém systému nalézáme řád (organizaci), strukturu a možnost změny v průběhu času.
Řád vždy zůstává v rámci určitých hranic a pravidel zachován (housenka - kukla - motýl). Každý systém v sobě také přirozeně obsahuje rovnováhu a harmonii. Má schopnost se při porušení rovnováhy navracet do rovnovážného stavu. Jedná se o samouzdravující schopnost systému.

Můžeme pozorovat působení určité síly, která působí mezi jednotlivými částmi systému
nezávisle na jejich vůli a chtění. Tuto sílu nazval B. Hellinger "svědomí rodu, systému". Konstelace nám umožňují rozpoznat působení této síly a tím objasnit příčinu našich potíží a následně zaměřit naše úsilí správným směrem - ke změně, k harmonii.

Přístup terapeuta...

Efektivnost (a způsob vedení) konstelace je přímo úměrná schopnosti terapeuta otevřít se
tomu, co přichází a neřídit konstelaci na základě předpokladů a rozumových úvah. Pracovat s konstelacemi znamená nechat věci plynout, "nechat konstelaci promlouvat" a nebránit jí vlastními představami o tom, jak má konstelace probíhat. Je velmi, velmi důležité, aby byl terapeut schopen a ochoten vnímat obraz, který se před ním rozvine. Vše je založeno na pozorování. Každá konstelace je jiná.

Bert Hellinger techniku Rodinných konstelací nijak necertifikoval, což komukoliv umožňuje, aby Rodinné konstelace nabízel a vedl. K vedení konstelací terapeuta (morálně) opravňuje absolvování výcviku, který většinou probíhá v rozmezí jednoho a půl roku. Počet výcvikových dní je kolem 20 (cca 180 hod.) a dalších min. cca 12 dní praxe ve skupinách Rodinných konstelací. V České republice nabízí výcvik několik terapeutů. Konstelace se většinou řadí mezi sebepoznávací
semináře. I když se nejedná o terapii, je ten, kdo konstelace vede, často označován jako terapeut.

Důrazně doporučujeme všem, kteří chtějí absolvovat seminář konstelací, aby se u terapeuta informovali, zda a u koho má výcvik. Pro kvalitní vedení konstelací je velmi podstatné, aby samotný terapeut prošel hlubokou očistou nejen technikou konstelací. Máte-li pochybnosti, můžete se na práci terapeuta nejdříve "pouze" podívat a konstelaci si nechat postavit až po té, kdy terapeut získá vaši důvěru.

Příprava a průběh konstelace...

Příprava před konstelací Před stavění vlastní konstelace doporučujeme zajistit si informace o
členech své současné rodiny, ale také informace o našich předcích 2 - 3 generace zpět. Např.: předčasná (před čtyřicítkou) nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři vaši, vašeho partnera, vašich rodičů; první lásky, zatajení otcové, děti z předchozích vztahů vyloučení někoho z rodiny - černé ovce, narušené vztahy, emigrace, ztráty majetku, zabavený a ukradený majetek, prohospodařený, utracený či prohraný majetek, užitek z neštěstí druhých - získání firmy, nemovitosti apod., vážné nemoci,
závislosti spáchaný zločin, spáchané křivdy, účast ve válce, válečné oběti, knězi a jeptišky v rodině, silně nábožensky založené osoby, opakované osudové vzorce v systému, silné nenaplněné touhy a přání, vícenárodnostní rodinný systém, problémy v zaměstnání, hledání svého místa a klidu - cestování, stěhování, nutkavá potřeba změny, přemíra různých aktivit apod..... Průběh
konstelace lze popsat viditelné vnější projevy při stavění konstelace, ale prožitky účastníků zůstávají skryté. Nejjistějším způsobem pochopení metody konstelací je účastnit průběhu konstelací.

Pro postavení konstelace je vhodné znát fakta o rodině a rodu. Co je však naprosto nutné k
postavení konstelace, je motivace klienta ke změně - motivace podívat se pravdivě na to, co způsobuje můj problém a mít snahu a ochotu změnit (u sebe) to, co změnit mohu. Tato motivace je hnacím motorem celé konstelace a tedy i změn, které v životě klienta můžou nastat.

Klient, který si staví konstelaci, sdělí terapeutovi stručně svoji motivaci, resp. svůj
problém. Zde jsou potřebná fakta, nikoliv domněnky a hodnocení klienta. Terapeut může mít na klienta dotazy, většinou se týkají rodiny a rodu klienta, případně firmy, jedná - li se o firemní konstelace. Terapeut určí, které osoby budou stát v konstelaci (klient, rodiče, dědeček, ......), klient z přítomných osob vybere za tyto osoby zástupce a rozmístí je po místnosti dle svého cítění. Na zástupce působí energetické pole systému. Zástupci vnímají pocity skutečných osob, které zastupují, ať už tyto osoby v současné době žijí či nikoliv. Neví nic o osobách, které zastupují, neznají jejich strachy a obavy a nemají tedy ani důvod bránit se tomu, co přichází (proto se v konstelaci používají zástupci). Na základě dotazů terapeuta sdělují své pocity a vazby k ostatním
členům systému. V důsledku toho se před námi rozvine pravdivý obraz toho, co se v systému děje. Ukazuje se nám skutečný obraz niterných vazeb a pocitů klienta. Už tato fáze konstelace - pravdivý obraz našeho nitra, je sama o sobě léčivá - dokážeme-li se dostatečně otevřít.

Při další práci s tím, co se v konstelaci ukazuje, dochází u zástupců k novým uvědoměním
a změnám postojů, včetně zástupce klienta. Ke konci konstelace klient, který doposud konstelaci sledoval z vnějšku, zaujme místo svého zástupce, vstoupí do konstelace a prožije si na sobě změnu, která v systému nastala.

Konstelaci je potřeba nechat působit, není vhodné ji rozumově rozebírat a hledat zdůvodnění
toho, co se stalo - to působení konstelace oslabuje. Je potřeba ji nechat její sílu.

Vše, co se při konstelaci odehraje, je důvěrné. Účastníci svojí účastí automaticky přijímají závazek mlčenlivosti o tom, co se během konstelací vyjeví.

Rodinné konstelace a pohyby Duše...

Jsme členy různých vztahových systémů. Základním vztahovým systémem pro každého z nás je
systém rodiny, jejímž prostřednictvím jsme přišli na tento svět. Vlivy rodinného systému na nás působí nevědomě. Postavením konstelace na téma, které potřebujeme řešit, se vyjeví obraz, jak skutečně vnímáme danou realitu. Tj. jaký máme vztah ke členům rodiny apod. Už samotné uvědomění si tohoto obrazu je pro klienta přínosné a může odstartovat proces změn. S obrazem, který se v konstelaci vyjeví, se většinou dál pracuje. Dochází k interakci mezi jednotlivými zástupci a dochází ke změně postojů a vzájemných vztahů.

Systémem vztahů v rodině a v rodu se zabývají Rodinné konstelace. Vlivy, které na
jedince působí, však často přesahují hranice rodinného systému. Tím se dostáváme k pojmenování této velmi jemné, ve hmotném světě neuchopitelné oblasti - Pohyby Duše. Rodinné konstelace a Pohyby Duše se vzájemně doplňují a prolínají. Terapeuti, kteří pracují s rodinným systémem a současně jsou otevřeni vlivům mimo něj, nabízí své semináře pod názvem Rodinné konstelace a pohyby Duše.