Postrehy zo skupinovej práce

24.06.2024

Po včerajšej duchovnej práci so skupinou ľudí, by som si tu rada zaznamenala nové poznatky. Možno tieto vhľady niekomu pomôžu do jeho vlastnej mozaiky...Na začiatok by som rada napísala, že morfické pole človeka s ktorým tiež pracujem, ma neprestáva udivovať. S veľkou pokorou vnímam príbeh každého človeka. Každý z nás je tak jedinečný...Každé včerajšie rozostavenie bolo úplne iné. Vždy nový a iný vesmír. Presne ako originálny duch každého človeka, ktorý bol súčasťou včerajšej skupiny.
Skupina nebola zložená z pacientov, ale z ľudí, ktorí sa snažia pochopiť zákonitosti života.

Témy boli: PARTNETSTVO vo viacerých podobách, VZŤAH matka a dieťa, SEBELÁSKA, otvorenie PRENATÁLNE obdobia za účelom pochopenia lásky a samozrejme nechýbala HOJNOSŤ.

Opäť ma prekvapilo, ako dokáže tajomstvo zamávať zo životom nevedomého dieťaťa. Ako ho to "nevypovedané" prenasleduje celý život. V tomto prípade bol vplyv tajomstva tak silný, že človek nedokázal vytvárať pevné vzťahy. Klient z každého vzťahu odišiel, lebo partneri si dotyčného nevážili a zrkadlili mu jeho nevedomosť. Nikdy by ma nenapadlo, že až tak môže tajomstvo zatočiť so životom človeka.

Hojnosť je veľká životná téma. Človek chce byť ocenený, odmenený za svoju prácu, chce byť vnímaný ako úspešný, keď vydáva energiu do nejakého zámeru. Niekedy môžete vnímať, že sa Vám hojnosť doslova vyhýba. Aj keď robíte nemožné aby ste ju dosiahli. Včera som prvý krát videla, že hojnosť môže súvisieť s pochopením, precítením určitej dôležitej životnej témy klienta. V tomto prípade s novou láskou. Áno, čítate dobre. Na koľko partnerstvo je životnou témou klienta, tak hojnosť (v jeho prípade) s tým veľmi úzko súvisela.

To, ako dieťa vníma lásku, následne sebalásku a následne vytváranie vzťahov...závisí od prenatálneho obdobia, prijatia rodičmi a vzťahom medzi rodičmi. O tom nie je pochyb, to je fakt. Dieťa sa ako láska rodí, ale rodičia dokážu toho veľmi veľa pokaziť. Možno aj nechtiac...Od toho tu máme prácu cez morfické pole, kde dokážeme veľa poliečiť a premeniť určité situácie opäť do lásky.Každá trauma v živote človeka je podnietené NELÁSKOU, NEPRIJATÍM. Preto milujte svoje deti, lebo to je základný liečivý proces ktorý im môžete dať.