IVAN VERNY, M.D.

Psychiatr a psychoterapeut s 33letou privátní praxí v Curychu. Certifikovaný absolvent výcviku Procesorientované psychoterapie (Lehranalytik a supervizor), Ericsonovské psychoterapie, NLP a supervize zaměřené na umělecké metody (coaching a supervize teamů). V Čechách a na Slovensku vyučuje POP (Procesorientovaná psychologie) od roku 1990 a systemické konstelace od roku 1995. Má nástavbové vzdělávání pro práci s traumatickými stavy (P. Levin, B. Rothchild). V současnosti kromě své praxe vede coaching kádrů a teamů v různých organizacích, výcviky POP ve Švýcarsku, v Čechách a na Slovensku. Je držitelem Evropského certifikátu Psychoterapie. Miluje svou ženu, své dcery, přátele, svou práci a hudbu, tanec, zpěv, vaření marmelády a práci s dřevem. Ivan vede velmi inspirativní semináře v rámci procesové psychologie, spojuje práci s tělem, s konstelačními a jinými přístupy. Jeho semináře najdete na stránkách www.proceswork.sk a vede také sebespoznávací semináře pro muže.